Hygien vid fotvård

Hygien vid fotvård

Socialstyrelsen har gett ut den del riktlinjer gällande hygienisk verksamhet som även innefattar fotvård. Dessa ritlinjer kallas "Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet"

Dessa råd inklugerar verksamheter såsom massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur. Kortfattat kan dessa allmänna råd sammanfattas såsom:

Rutiner vid ingrepp och behandling

För att undvika smitta ska:

Rutiner vid ingrepp och behandling vid fotvård
 • En god handhygien bör tillämpas.
 • Skyddshandskar av engångsmaterial bör användas vid risk för blodkontakt.
 • Hud eller slemhinna som ska penetreras ska vara sårfria och desinfekterade innan behandling.
 • Inga smycken eller klockor ska användas
 • De speciella arbetskläderna ska förvaras åtskilda från privata kläder.
 • Vårdgivare ska inta arbete om denna har sår eller sjukdom som innebär risk för kunden.

Instrument och redskap

När man arbetar med redskap ocb instrument ska:

Instrument och redskap vid fotvård
 • Skalpell- och rakblad ska vara av engångstyp.
 • Instrument och redskap, som inte är av engångstyp, ska rengöras noggrant innan återbruk.
 • Instrument och redskap som berör med slemhinnor eller skadad hud ska vara desinfekterade.
 • Instrument och redskap ska rengöras mekaniskt före desinfektion.
 • Värmekänsliga instrument och redskap kan desinfekteras med kemiska medel enligt tillverkarens anvisningar.
 • Vid penetrering av hud eller slemhinna ska sterila instrument användas.
 • Sterila instrument och redskap ska förvaras i sterila förpackningar.

Lokalens utformning

En väl anpassad lokal ska:

Lokalens utformning fotvård
 • Inte inrymma någon annan verksamhet än vårdverksamheten.
 • Vara väl avskild till eventuell annan verksamhet eller bostad.
 • Vara utformad så att rengöring och desinfektion av såväl lokal som instrument underlättas.
 • Vara utformad så att behandlingar med risk för blodsmitta kan utföras avskilt.
 • Ha en god luftkvalitet
 • Lämpligt placerade tvättställ för handtvätt med varmt och kallt vatten.
 • Tvättställ ska vara utrustade med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel.
 • Särskilda utrymmen för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument och redskap.
 • Särskild plats för förvaring av desinfekterade respektive sterila instrument och redskap.
 • Ett separat ändamålsenligt städutrymme som är försett med utslagsvask och rinnande varmt och kallt vatten.
 • Utslagsvask för fotbadsvatten och möjlighet till upptappning av varmt och kallt vatten.

Egenkontroll

Egenkontroll vid fotvård

Egenkontrollen ska bl.a. inkludera rutiner enligt nedan. Denna dokumentation ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheter.

 • Upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar.
 • Misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa.
 • Kontinuerligt underhåll av lokaler och inredning.
 • Städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder.
 • Kommunikation med kunderna

Bra fotvårdsartiklar och fotbad finns hos


Allt intressant om medicinsk fotvård

Här kan du hitta mer viktigt information och intressant fakta om medicinsk fotvård men också en del kul och lustiga gällande medicinskt betingad fotvård.Meny - Medicinsk fotvård
Till förstasidan på www.medicinsk-fotvard.seHögst upp på sidan om medicinsk fotvårdLängst ned på sidan om medicinsk fotvård
SverigeUtomlandsFöretagNyheter