Definition på medicinsk fotvård

Eftersom det inte finns en vedertagen definition på medicinsk fotvård så finns det flera egna definitioner och tolkningar av detta. Det finns t.ex. en del fotvårdsterapeuter som marknadsför medicinsk fotvård men som inte uppfyller den implicita tanken med denna.

Skatteverket

Definition av medicinsk fotvård - Skatteverket

Skatteverket använder sig av begreppet medicinskt betingad fotvård vilket är definieras såsom:

"2.1.3 Definition av medicinskt betingad fotvård
Med medicinskt betingad fotvård avses fotvård som utförs efter indikation som motiverar särskilda fotvårdsinsatser. Fotvård som innefattar något moment av skönhetsvård eller som tillhandahålls för att öka det allmänna välbefinnandet omfattas inte. Enbart sådan fotvård som är föranledd av fotåkomma eller som ges på grund av t.ex. nedsatta kroppsfunktioner omfattas av undantaget för sjukvård (se prop. 1992/93:190 s. 15).
"

Fotteraputförbundet i Norge

Definition av medicinsk fotvård - Fotterapaeutförbundet i Norge

Fotterapaeutförbundet i Norge har en definition på medicinsk fotvård som lyder:

”Förebygger och behandlar smärtor knutna till fotens hud, naglar, skelett och muskler. Fotterapi har som mål att hitta orsakerna till problemen och sjukdomarna i fötterna. Kartläggningen av orsakerna gör det lättare att få en adekvat behandling och sannolikheten för ett långvarigt resultat ökar”.

Sveriges Fotterapeuter

Definition av medicinsk fotvård - Sveriges Fotterapeuter

Från föreningen Sveriges Fotterapeuter har det kommit ett långt förslag på vad en definition på medicinsk fotvård:

”Medicinsk fotvård är att ha kunskap om fotens anatomi och fysiologi samt hur olika sjukdomar kan påverka foten och orsaka besvär. I fotterapin ska adekvat behandling och rehabilitering ges vid olika sjukdomstillstånd. Fotterapeuten ska självständigt kunna bedöma möjliga behandlingsalternativ och ge patienten bästa vård och följa upp resultatet samt samarbeta med olika aktörer kring den sjuka foten, ur ett vetenskaplikt perspektiv.”

Axelsons Gymnastiska Institut

Definition av medicinsk fotvård - Axelsson

Axelsons Gymnastiska Institut är privat skola för att bli fotvårdsterapeut. Även här finns det en definition av medicinsk fotvård.

”Medicinsk fotvård är inte bara manuell färdighet utan en fotvård, som arbetar med perfekt hygien och moderna vetenskapliga instrument och apparater. Medicinsk fotvård är ingen ytlig pedikyr utan en fotvård, som söker orsakerna till de yttre besvären och kan på så vis ge patienten verklig hjälp. En fotterapeut som är utbildad i medicinsk fotvård tillgodoser patientens krav på en fullgod behandling. Fotterapeutens uppgift är att behandla och medverka till förebyggandet av fotbesvären.”

Bra fotvårdsartiklar och fotbad finns hos


Allt intressant om medicinsk fotvård

Här kan du hitta mer viktigt information och intressant fakta om medicinsk fotvård men också en del kul och lustiga gällande medicinskt betingad fotvård.Meny - Medicinsk fotvård
Till förstasidan på www.medicinsk-fotvard.seHögst upp på sidan om medicinsk fotvårdLängst ned på sidan om medicinsk fotvård
SverigeUtomlandsFöretagNyheter